TÀI LIỆU

LOKA – Phần mềm cài đặt hiệu ứng đèn sân khấu DMX (moving, lazer, máy khói…) và các thiết bị điện khác

Tải phần mềm:

V9.1 Tương thích với các bộ điều khiển LOKA sản xuất từ sau ngày 15/10/2019

Link video ứng dụng thực tế: https://www.youtube.com/watch?v=VTGwGyO8tEg&list=PLBdah8hWCMZGjPR_v7ZmT5h4b7YFIO4S_

Link video hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=SyzggUlCk54&list=PLBdah8hWCMZFTH8xdIV7Vw0rzfrxCMF44

Tài liệu cơ bản về DMX: http://www.mediafire.com/file/adtmam2xobves2e/BVH_DMX_CH_01.pdf/file

HERO/MAPRO – Phần mềm cài đặt hiệu ứng LED full (1903, 6803, 2801, 9813…) và tấm LED màn hình

Tải phần mềm:

V20.25 HERO2018

V30.20 HERO2020

Link video ứng dụng thực tế: https://www.youtube.com/watch?v=pK83VmVTs0M&list=PLBdah8hWCMZHD0aZVrLjOoX1Iv7LydQIi

LEDIMM PRO – Phần mềm cài đặt hiệu ứng LED vẫy

Tải phần mềm: http://www.mediafire.com/file/fbglu2vts9m53o6/LedimmPro2014.Viet.22062013.zip/file