Bộ điều khiển LED fullcolor

Giá: Liên hệ

Khuyến mại hot nhất

    Hỗ trợ các loại LED phổ biến: 1903, 2811, 6803, 9883, 9813, 2801…

    Có các tùy chọn 1 cổng, 2 cổng, 4 cổng

    Sử dụng với phần mềm HERO/MAPRO